Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”). Polyduct Műanyagipari Nyrt., 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., adószám: 11144393-2-09, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó ÁSZF.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Polyduct Műanyagipar Nyrt.
A szolgáltató székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: polyduct@polyduct.hu
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000090
Adószáma: 11144393-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság
Telefonszámai: +36 54 480 666
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
info@mhosting.hu
+36 1 700 2323
01-09-381419
25138205-2-41

Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Fenntartjuk a jogot az ÁSZF módosítására.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű a Polyduct Nyrt. tulajdona.

1.4. Az ÁSZF-fel való kérdési során rendelkezésre állunk. E-mail: polyduct@polyduct.hu

Adatkezelési szabályok:
1.5. Adatvédelmi tájékoztatónkat honlapunkon megtekintheti.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített termékek online vásárolhatók meg. A termékek tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9. A weboldalon keresztül nincs lehetősége rendelését visszamondani, kollégáink a rendelést követően felveszik Önnel a kapcsolatot és a rendelése megerősítésre vagy visszamondásra kerülhet.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) e-mailen vagy telefonon történő egyeztetés alapján lehetséges.

1.11. Fizetési lehetőségek: készpénzfizetés, utánvét, előátutalás, szállítási módok: személyes átvétel, kiszállítás.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik 1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Garancia, jótállás
1.18. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés
1.19. A webshopunkkal a kapcsolatot a polyduct@polyduct.hu e-mailen vagy a 06 54 480 666 telefonszámon veheti fel esetleges problémák felemerülésekor.

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Hajdú-Bihar megyei Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Ismerje meg szállítási feltételeinket

Gyártott és forgalmazott termékeket különböző szállítási lehetőségekkel
juttatjuk el megrendelőinkhez. 
Szállítási díjak és információk

Product Enquiry