Általános szerződési feltételek

a https://profitartaly.hu cím alatt található
webáruház használata kapcsán

hatályos: 2022. június 15. napjától visszavonásig

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint Szolgáltató és az általa értékesített terméket távollévők között, elektronikus úton kötött szerződés útján megvásárló természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezet jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF minden, a https://profitartaly.hu webáruház használatával létrejött jogügyletre vonatkozik.

A Szolgáltatónál a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben rögzített magatartási kódex nem áll rendelkezésre, ilyen magatartási kódex alá nem veti magát.

A jelen ÁSZF-ben rögzített egyes fogalmakat a jelen dokumentum elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képező Fogalommagyarázat tartalmazza.

1.        Felek megjelölése

1.1.        Szolgáltató

Név:                                     POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövid név:                          POLYDUCT Nyrt.

Székhely:                            4181 Nádudvar, Kabai utca 62.

Levelezési cím:                  4181 Nádudvar, Kabai utca 62.

Üzlet címe:                         4181 Nádudvar, Kabai utca 62.

Telefonszám:                     +36 54 480 666

E-mail cím:                         polyduct@polyduct.hu

Adószám:                           11144393-2-09

Cégjegyzékszám:              Cg.09-10-000090

Nyilvántartó bíróság:        Debreceni Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeket biztosítja.

1.2.        Vevő

Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a https://profitartaly.hu weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe veszi.

1.3.        Felek

Szolgáltató és Vevő együttesen.

2.        A felhasználói szerződés (regisztráció)

2.1.        A webáruházban jelenleg regisztrációra nincs lehetőség.

3.        Az adásvételi szerződés (továbbiakban: szerződés) létrejötte

3.1.        A szerződéskötés nyelve, a szerződés lényege

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles. A Webáruház kizárólag Magyarország területére irányuló kereskedelmi tevékenységet folytat, határokon átnyúló kereskedelmi tevékenysége értékesítési oldalról nincs.

3.2.        A szerződés létrejöttének regisztrációhoz kötöttsége

A szerződés megkötésének nem előfeltétele a regisztráció, arra a webáruház lehetőséget sem ad.

3.3.        A szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő a Webáruházban történő, vagy a webáruházhoz kapcsolódó megrendeléséről megfelelő visszaigazolást kap. A webáruház felületén történő megrendelés esetén a visszaigazolás egy e-mail, amely Vevő e-mail címére érkezik meg, és amely Szolgáltató szerződés létrejöttét rögzítő nyilatkozatát tartalmazza. Telefonos megrendelés esetén a visszaigazolás Vevő telefonbeszélgetés során megadott postacímére, vagy e-mail címére érkező, Szolgáltató szerződés létrejöttét rögzítő nyilatkozatával jön létre. Ez alól kivételt képez a téves vételár feltüntetésére vonatkozó eset, amely esetben a szerződés a jelen ÁSZF 3.7. pontjában rögzítettek szerint jön létre, valamint azon termékek megvásárlásának esete, amely termékek esetén a termék méretére vagy egyedi jellemzőire figyelemmel egyedileg kell kalkulálni a szállítási díjat. Ez utóbbi esetben a szerződés akkor jön létre, amikor a kalkulált szállítási díjat a Szolgáltató közölte a Vevővel és a Vevő azt egyértelmű nyilatkozatával e-mail útján elfogadta. A Vevő egyértelmű nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megérkezése a szerződést létrehozza.

3.4.        A szerződés formája, őrzési idő

A Felek között a termék megrendelésével létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

3.5.        A megrendelés

3.5.1.    A Webáruházban forgalmazott termékek megrendelése a termék egyedi adatlapjáról, vagy a termékkategórián belüli, a termékfotó alatt található „Kosárba teszem” gombra történő kattintással indul.

A fejléc jobb oldalán található „TARTÁLY ÉS AKNA TERMÉKEINK” menüpontra történő kattintás eredményeként a termékkategóriák gyűjtőoldalára jutunk. Az egyedi termék megkeresésére lehetőség van a „Keresés” mezőbe történő gépeléssel (ahol a terméknév begépelése során már ajánlhat fel találatokat), vagy a termékkategória megnevezésére vagy képére történő kattintással.

A termékkategória képére történő kattintás az adott kategórián belüli egyedi termékek gyűjtőoldalára juttatja a Vevőt. A Vevőnek lehetősége van itt 1 db terméket a „KOSÁRBA TESZEM” feliratú gombra a kosarába tenni, vagy tovább kattintani a kiválasztott termék nevére vagy fotójára. Ez utóbbi kattintás a termék egyedi tájékoztatólapját hozza be.

A termék egyedi lapján a Vevőnek lehetősége van az igényelt darabszám kiválasztására, amit a „KOSÁRBA TESZEM” gombra történő kattintással a kosárba is helyezhet. A rendszer ekkor egy felugró ablakot hoz fel, amelyben lehetőségünk van:

 • a piros X gombbal a termék kosárból történő eltávolítására,
 • a + vagy a – gombbal a termék kosárban lévő darabszámának növelésére (1 db-os lépésekben) vagy csökkentésére (ebben az esetben a termékek aktuális darabszáma alapján tünteti fel az ablak a Total mezőben a rendelni kívánt egyedi termékek össz vételárát),
 • a KOSÁR gombra történő kattintással a kosár teljes tartalmának megtekintésére,
 • a PÉNZTÁR gombra történő kattintással a fizetési folyamat elindítására, vagy
 • a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA gombbal a háttérben inaktívvá vált termékadatlap újraaktiválására.

Az ablakban található mindhárom gomb bezárja a felugró ablakot, azonban az ablak bezárását elérhetjük a jobb felső sarkában lévő X-re történő kattintással is. Ez utóbbi esetben a termék a kosárban marad.

3.5.2.    A KOSÁR gombra történő kattintás a kosár aktuális tartalmát jeleníti meg. Itt lehetőség van az összes kiválasztott és kosárba helyezett termék darabszámának módosítására a Mennyiség mezőben látható számláló fel, illetve le nyilakkal történő léptetésével, illetve a termék törlésére a kosárból a termék előtti X-re történő kattintással. A termék nevére vagy fotójára történő kattintás a termék egyedi adatlapjára visz, ahol a paramétereket újra ellenőrizhetjük szükség esetén.

A kosár elérhető az oldal fejlécének jobb felső sarkában található ikonra történő kattintással is. A kosár ikonja számlálóval mutatja, hogy az adott pillanatban a kosárban hány darab termék található. (Példa: A kosár ikonja mellett fekete körben egy 2-es szám láható: ez jelentheti azt, hogy egyféle termékből két darabot tettünk bele a kosárba, de jelentheti azt is, hogy kétféle termékből egy-egy darabot tettünk bele.)

A kosárban szereplő termékek vételárát bruttó összegként megjelenítve a Kosár összesen mező tartalmazza. Ugyanitt látható a kosárban szereplő termékek vételárának általános forgalmi adó tartalma is, amit a bruttó vételár már magában foglal, így az „Összeg” sorban a termékek tekintetében fizetendő összeget látjuk összesítve.

3.5.3.    A TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ történő gombra kattintással az oldal első blokkjában a számlázási és szállítási adatok megadására nyílik lehetőségünk. Ugyanez az oldal jön be, ha a termék kosárba helyezését követően a felugró ablakban a PÉNZTÁR gombra kattintunk.

A pénztár oldal második blokkja „A rendelés tartalma”, amely alatt a termék megnevezése és a rendelt termék darabszáma található, ami mellett a termék tekintetében fizetendő bruttó részösszeget látjuk. Ezek az adatok termékenként egymás alatt helyezkednek el.

A szállítási díj a termékeink méreteire és egyedi jellemzőire figyelemmel a legtöbb termékünknél csak a rendelés leadása után kalkulálható. Amennyiben a kosár tartalma tekintetében kalkulálható előre is szállítási díj, úgy azt a rendelés tartalma mező a szállítási mód választásnál tartalmazza. A SZÁLLÍTÁS mezőben ilyenkor három opció látható:

 • Kiszállítás: amely mögött feltüntetésre kerül a tényleges szállítási díj, és amelynek a választása a szállítási címre történő szállítást jelenti;
 • Személyes átvétel: amelynek a választása esetén a terméket a Vevő a 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatt található telephelyünkön veheti át, és szállításáról saját maga gondoskodik;
 • Szállítási díj kalkuláció rendelés leadása után: amelynek a választása esetén kollégáink a termékjellemzőkre figyelemmel a lehetséges szállítási módok közül a legpraktikusabb megoldásra a Vevőnek egy árajánlatot adnak. A szállítási árajánlat 72 órán belül megérkezik a Vevő személyes adatoknál megadott e-mail címére, az ajánlatban kollégáink megjelölik azt a határidőt, amelyen belül és azt az e-mail címet, amelyre válaszként a Vevőnek nyilatkoznia kell a felajánlott díj elfogadásáról vagy elutasításáról. A Vevő határidőben történő nyilatkozatának elmaradását a Szolgáltató akként tekinti, hogy a Vevő vételi szándékától elállt. Ebben az esetben a rendelést töröljük, és erről a Vevőt a megadott e-mail címén értesítjük.

3.5.4.    Mind a termék vételárát, mind a szállítási díjat a weboldal valamennyi részén, azaz a termék egyedi adatlapján, a terméktípus gyűjtőoldalán, a kosárban, a pénztár oldalon magyar forint pénznemben tüntetjük fel.

3.5.5.    Társaságunknál kizárólag a közvetlen banki átutalás érhető el, mint fizetési mód. A banki átutalás előre utalás, amelynek során kérjük a megjegyzés rovatban a rendelésszám feltüntetését. A termékek kiszállítása a vételár beérkezését követően történik.

3.5.6.    Amennyiben az adatokat ellenőriztük, a megrendelést elküldhetjük, előtte azonban a Vevőnek el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót egy jelölőnégyzet bepipálásával. Mindkét dokumentum megnyitható a Pénztár oldalon, a jelölőnégyzet mellett a dokumentum nevére történő kattintással.

3.5.7.    Ha a vásárlás előtt a Vevőnek a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy a termék egyedi adatlapján, valamint a jelen ÁSZF 1.1. pontjában is szereplő ügyfélszolgálati elérhetőségeken (telefonszám, e-mail cím) azokat felteheti, az ügyfélszolgálat elérhetősége

 • telefonon, e-mail útján munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra közötti időszakban biztosított,
 • személyesen munkanapokon 9:00 óra és 16:00 óra közötti időszakban biztosított az 1.1. pontban megjelölt székhelyen.

A termék használati utasítását és a szavatosság feltételeit Szolgáltató a rendelés teljesítése során a termékhez mellékelten megküldi Vevő részére.

3.5.8.    A Webáruházban megrendelhető termékek ára megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az árváltoztatás a Webáruházban történő megjelenéssel válik hatályossá. A már megrendelt terméket Szolgáltató a rendeléskor érvényes áron köteles Vevő részére értékesíteni, amennyiben a termék a rendelés pillanatában készleten van (ajánlati kötöttség). Amennyiben a termék a rendelés pillanatában nincs készleten, úgy a Webáruházban megjelenített ár csupán tájékoztató árnak minősül. Amennyiben a készleten nem lévő rendelt termék vételára a rendelés teljesítése során – beszállítói árváltoztatás okán – magasabb lesz, mint a megrendeléskor ismert vételár, úgy Szolgáltató a Vevő részére e-mail útján ezt jelzi azzal, hogy amennyiben Vevő ezen jelzést nem igazolja vissza 5 (öt) napon belül, úgy a megváltozott árat Vevő nem fogadja el.

3.5.9.    A „megrendelés elküldése” történő gombra kattintással olyan termékeknél, ahol a szállítási költség is meghatározható volt a Pénztár oldalon, a Vevő vételi ajánlatot tesz, a terméket megrendeli, így ezen gombra történő kattintás a Vevő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet a termék vételára és a szállítási költség tekintetében.

               A Vevő vételi ajánlata azon termékek esetében, ahol a szállítási költség nem volt előre kalkulálható, a Vevő e-mailen történő, szállítási költséget elfogadó nyilatkozatával kerül megtételre.

3.5.10.  A Vevő a 3.5.9. pont szerint a vételi ajánlatával ajánlatot tesz a Szolgáltatónak a termék megvásárlására, és ezen ajánlat keretein belül kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket átveszi, illetve a termék árát, a szállítási költséget, a fizetés kapcsán felmerülő esetleges költséget megfizeti. Amennyiben Vevő e kötelezettségét részben vagy egészben megszegi, Szolgáltató a szerződésen ennek tényét záradékban rögzíti, és a későbbiekben a Vevő további megrendeléseit jogosult megtagadni.

3.6.        Az adatbeviteli hibák javítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Vevőnek az egyedi termék rendelése során a „megrendelés elküldése” gombra történő kattintás előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő az adatbeviteli hibát a rendelést visszaigazoló elektronikus levélben észleli, úgy annak javítását a jelen ÁSZF 1.1. pontjában rögzített ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatbeviteli hibák ügyfélszolgálaton keresztül történő javítását Vevő a megrendeléstől számított 8 (nyolc) órán belül kezdeményezheti, de – amennyiben ezen időtartam lejárta az ügyfélszolgálat 1.1. pontban jelzett elérhetőségi idején kívül esik – legkésőbb a következő munkanap délelőtt 9:00 órájáig. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adatok megadása következtében felmerült károkért.

3.7.        A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés első (automata) visszaigazolása 24 órán belül, automata visszaigazoló e-mail útján történik. A visszaigazoló email tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (rendelésszám), a rendelés dátumát, a fizetés módját, a szállítás módját, a kapcsolattartó adatokat (e-mail cím és telefonszám), a szállítási és számlázási nevet és címet, a rendelt termék megnevezését, cikkszámát, bruttó egységárát, bruttó vételárát, a szállítási költséget, az esetlegesen a fizetési mód kapcsán felmerülő többletköltséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatást ad arról, hogy a Vevő megrendelése a Szolgáltatóhoz beérkezett, azonban a szerződés létrejöttét nem igazolja.

Az automata visszaigazoló levél tartalmazza továbbá az elállásra vonatkozó szabályokat.

A szállítási díj külön történő kalkulációja esetén a Szolgáltató az ajánlatkéréstől számított 72 órán belül e-mail útján jelzi a kalkulált szállítási díjat, amelyet a Vevőnek el kell fogadnia. Amennyiben a Vevő az ajánlatot elfogadja, úgy a megrendelés létrejött.

Szolgáltató a megrendelés létrejöttétől (előre kalkulálható szállítási díj esetén a weboldalon történő megrendeléstől, előre nem kalkulálható szállítási díj esetén a Vevő e-mailen történő nyilatkozatától) számított 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Ez a (második) visszaigazolás az automata visszaigazolásban foglalt adatokon túl tartalmazza a szállítás várható időpontját, valamint annak tényét, hogy a szerződés ezen, manuális visszaigazolással jön létre.

A Vevő mentesül a megrendelésével keletkezett ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az automata visszaigazolást a fenti adatokkal.

Amennyiben a Webáruházban a rendelt termék vonatkozásában téves vételár szerepel, úgy Szolgáltató a második, manuális visszaigazolás során tájékoztatja Vevőt a termék helyes vételáráról, valamint arról, hogy amennyiben Vevő a helyes vételáron is meg kívánja vásárolni a terméket, úgy azt egyértelmű válaszlevéllel kell közölnie Szolgáltató felé.

Téves vételárnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár.

Téves vételár feltüntetése esetén a vevői megrendelést a Szolgáltató nem teljesíti mindaddig, amíg elektronikus levelezés útján a Vevő kifejezett szándékát nem rögzíti atekintetben, hogy a terméket a valós vételárán is meg kívánja vásárolni, ekkor a szerződés a valós vételár tekintetében jön létre felek között. A szerződés létrejöttének időpontja ebben az esetben a jelen ÁSZF 3.3. pontjában rögzítettektől eltérően a valós vételáron történő megvásárlás szándékának Vevő általi közlése.

3.8.        Készlethiány, beszerzés akadályoztatása esetére irányadó rendelkezések

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket raktárkészlet hiányában, vagy a beszerzés akadályoztatása miatt, vagy egyéb technikai jellegű okból nem tudja Vevő részére biztosítani, úgy Szolgáltató a Vevőt a megrendelés során megadott telefonszámon vagy e-mail címen erről a megrendelés beérkezését követő 1 munkanapon belül tájékoztatja. Szolgáltató e tájékoztatás során köteles jelezni Vevő felé azt, hogy a megrendelt terméket milyen legkorábbi időpontban tudja a Vevő részére megküldeni. Vevő e tájékoztatás alapján a megrendeléstől elállhat.

3.9.        A szerződés időtartama

A Felek között a szerződés határozatlan időre jön létre.

3.10.     Termékértékesítés területi korlátai

Szolgáltató kizárólag az Európai Unió területén értékesíti a terméket, harmadik országbeli számlázási vagy szállítási cím megadásával történő megrendelés teljesítését Szolgáltató nem vállalja. Magyarországon kívüli rendelés esetén a szerződés létrejöttéről értesítő levélben megjelölt várható szállítási határidő legfeljebb 10 nappal tolódhat.

4.        Az adásvételi szerződés teljesítése

4.1.        Szállítási és fizetési feltételek

4.1.1.    A Szolgáltató a megrendelt árut a Vevő részére házhozszállítással juttatta el. A Vevő webshopban választhatja a Szolgáltató üzletében történő személyes átvételt, ebben az esetben szállítási költség a Szolgáltató részére nem fizetendő, azonban Vevő felel az áru szállítás közben keletkezett valamennyi meghibásodásáért.

               A szállítás során Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző cég közreműködését veszi igénybe.

Szolgáltató postai, futárpostai tevékenységet végző partnerei:

Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

(nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszám: Cg.13-09-060856, adószám: 10323292-2-44,

honlap: https://gw-world.com)

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szám alatti székhelyű gazdasági társaság,

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszám: Cg.01-10-042463, adószám: 10901232-2-44,

honlap: https://www.posta.hu)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. szám alatti székhelyű gazdasági társaság.

4.1.2.    A szállítás költségeinek viselésére a Vevő köteles.

4.1.3.    A megrendelés leadásakor a szállítási díj az adott megrendeléshez minden esetben felszámításra kerül. Ha a Vevő a további rendelés(ek) leadásakor a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített e-mail címére írt elektronikus levél útján jelzi a közel azonos időben (1 munkaórán belül) leadott rendelései összevonása iránti igényt, a Szolgáltató 1 munkanapon belül egy válasz e-mailben tájékoztatja Vevőt arról, hogy a megrendelések összevonására van-e még lehetőség. A megrendelések összevonására nincs lehetőség, ha időközben az összevonni kért megrendelések egy része már átadásra került a futárszolgálat vagy postaszolgálat részére. Az összevont megrendelések teljesítése során csak egyetlen, az összevont csomagot terhelő, a futárszolgálat vagy a Posta mindenkori díjszabása alapján megállapított szállítási díj fizetendő. A futárszolgálat vagy postaszolgálat részére átadott, és már kiszállítás alatt lévő megrendelések összevonására, avagy az ilyen megrendelések különválasztására nincs lehetőség.

4.1.4.    A szállítási díj Magyarország területére történő szállítás esetén az alábbiak szerint alakul azon termékek esetében, ahol a rendszer tud szállítási díjat kalkulálni:

4.1.5.    A megrendeléseket Szolgáltató a Webáruház felületén kiválasztott futárszolgálat vagy postaszolgálat által vállalt határidőn belül vállalja, amely alapesetben a megrendelés 3.7. pont szerinti visszaigazolásától számított 5 munkanap, azonban frekventált időszakban (elsősorban a karácsonyi időszakban) ettől eltérhet. Vevő nem köteles a megrendelt terméket a futárszolgálattól, postaszolgálattól átvenni, amennyiben az a megrendelés visszaigazolásától számított 10 munkanapon túl teljesíti a szállítást. Ha a fenti időtartamhoz képest késedelmes teljesítésre a Vevő kifejezett kérésére, egy általa meghatározott időpontban kerül sor, akkor Vevőt ez a jog nem illeti meg.

Ha a Vevő jelezte a személyes átvétel iránti igényét, úgy a megrendelt árut Szolgáltató a 3.7. pontban rögzített visszaigazolásban megjelölt szállítási határidőtől számított 7 (hét) munkanapig őrzi. A 7. munkanapon a Szolgáltató a Vevő részére a rendelés során megadott e-mail címére figyelmeztető e-mailt küld ki. Amennyiben Vevő erre a következő munkanap 9:00 órájáig nem válaszol, úgy a megrendeléstől számított 8. munkanapon a megrendelést meghiúsult megrendelésként a Szolgáltató törli. Vevővel szemben Szolgáltató ebben az esetben kizárólag akkor érvényesít követelést, ha a megrendelt terméket kifejezetten Vevő erre irányuló – szóbeli vagy írásbeli – kérésének megfelelően szerezte be, a termék a Webáruház kínálatában nem szerepel, vagy pedig a termék a Vevő részére egyedileg került legyártásra. Ebben az esetben Szolgáltató a Vevővel szemben a teljes vételárra igényt tarthat, ezen túlmenően a 8. naptól az átvétel napjáig terjedő őrzési díjat számíthat fel. Az őrzési díj 1.000,- Ft + áfa naponta.

Szolgáltató a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.1.6.    A szerződés teljesítésének helye a Vevő által megadott szállítási cím (személyes átvétel esetén a Szolgáltató üzlete), ideje pedig a Vevő által történő átvétel.

4.1.7.    A termékben a kiszállítás közben keletkezett kárért a jelen jogviszony tekintetében a Szolgáltató felel, azonban ezen felelősségét a kiszállítást végző fuvarozóra átháríthatja. Vevő a szállítás közben keletkezett kárért csak abban az esetben felel, ha a termék átvételének helyéül Szolgáltató üzletét jelölte meg.

4.2.        Számlázás és Fizetés

Utánvétes fizetés esetén 890 Ft + ÁFA ( bruttó 1130 Ft ) utánvételi költséget számolunk fel

Előre utlás esetén a rendelés leadása után értékesítő kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot, a további részletekkel. A díj bekérő kiállítása után bankszámlánkra szükséges kiegyenlíteni a megrendelést, a megjegyzés rovatban a rendelésszámot fontos megadni. A kiszállítás folyamata az összeg beérkezését követően indul el. 

Bankszámla adatok: Polyduct Nyrt - UniCredit Bank: 10918001-00000107-20900001

Szolgáltató a Vevő részére a szerződés létrejöttekor proforma (díjbekérő) számlát állít ki a megrendelt termék vételára és a szállítási költség tekintetében, a hatályos számviteli és adójogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A proforma számlát Vevő részére elektronikus úton küldi meg Szolgáltató. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére a proforma számla elektronikus úton, a megrendelés során megadott e-mail címére kerüljön megküldésre. A végszámla kiállítására a Vevő által történt fizetést követően kerül sor. A végszámla papír alapon a termék átadásával egyidejűleg kerül Vevő részére átadásra, vagy a kiállítást követően azonnal megküldésre kerül pdf formában.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő elektronikus levelezésének beállítása következtében a Szolgáltató által kiállított proforma számla a Vevő postafiókjának levészemét (spam) mappájába vagy címkéje alá kerül, és Vevő ezért nem jut hozzá a számlához.

Amennyiben Vevő a részére megküldött proforma számlát, vagy a termék átvételével egyidejűleg a végszámlát nem kapta meg, úgy azok újraküldését kérheti az Ügyfélszolgálattól az 1.1. pontban rögzített elérhetőségeken.

4.3.        A panaszkezelés módja az adásvételi szerződés esetén

4.3.1.    Panaszkezelés a Szolgáltatónál

43.1.1.  A Szolgáltató a Felhasználónak a szerződés teljesítésével, illetve a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait

 1. telefonon a Szolgáltató +36 54 480 666, nem emelt díjas telefonszámán,
 2. személyesen a Szolgáltató 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti irodájában,
 3. elektronikus levél útján a Szolgáltató polyduct@polyduct.hu e-mail címén, vagy
 4. postai levél útján a Szolgáltató 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti postacímén fogadja.

A bejelentett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval (sorszámmal) látja el, amelyet köteles a Felhasználóval közölni.

4.3.1.2.Telefonon történő panaszbejelentés esetén a Szolgáltató a Felhasználóval folytatott beszélgetést jegyzőkönyvben rögzíti, szolgáltató hangrögzítést nem alkalmaz. A panaszfelvételi jegyzőkönyvet Szolgáltató mindaddig tárolja, amíg a panasz kivizsgálása mindkét fél részére megnyugtató módon le nem zárult, legfeljebb azonban 90 napig. A panaszfelvételi jegyzőkönyv egy példányát a Felhasználó ismert e-mail címére, ennek hiányában számlázási címére meg kell küldeni a felvételét számított 15 (tizenöt) napon belül.

4.3.1.3. A szóbeli (telefonon vagy az üzletben történő személyes megjelenés során jelzett) panaszt a Szolgáltató – ha a panasz jellege ezt lehetővé teszi – azonnal kivizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha az azonnali kivizsgálás nem lehetséges, vagy Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a panaszról készült jegyzőkönyvet másolati példányban 15 (tizenöt) napon belül Felhasználó regisztrációja során megadott e-mail címére megküldi.

4.3.1.4. Írásban (e-mail vagy postai úton) bejelentett panaszt a Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül köteles megvizsgálni és további 15 (tizenöt) napon belül köteles érdemben megválaszolni a Felhasználó részére. A válasz megküldése a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére történő elektronikus levéllel, vagy amennyiben írásos kérelmében ezt a Felhasználó kifejezetten kérte, úgy a Felhasználó által megjelölt postacímre megküldött postai levéllel történik.

4.3.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 évig köteles őrizni.

4.3.2.    Panasz a Fogyasztóvédelemnél

Amennyiben Felhasználó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a Felhasználó lakhelye szerint illetékes Kormányhivatal.

A Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szerveinek elérhetőségét a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza, továbbá megtalálhatók az alábbi honlapcímen is: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Amennyiben magánszemélyként kíván a Fogyasztó ügyet indítani, és rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, úgy az alábbi honlapcímen is kezdeményezheti a Fogyasztóvédelem eljárását:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=61bf1c56-3705-4710-8d3d-8cfcdc972e26

4.3.3.    Békéltető Testület eljárása

A szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Felhasználó a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 3. számú melléklete tartalmazza, továbbá megtalálhatók a https://bekeltetes.hu honlapcímen is.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetető testület elérhetőségei:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Cím:                                     4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne:       4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefon:                              06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax:                                     06-52-500-720

E-mail cím:                         bekelteto@hbkik.hu

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a https://bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas honlapon található online vitarendezési platformon keresztül. Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Fogyasztói Központ látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 795 5233, postacíme: 1440 Budapest, Pf.: 1, e-mail címe: odr@itm.gov.hu.

5.        Elállás

5.1.        A jelen (5.) fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

5.2.        A Vevőt indokolási kötelezettség nélkül elállási jog illeti meg, amely elállási jogát

 1. az árunak,
 2. több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
 3. több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Webáruházban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem köthető, erre figyelemmel jelen ÁSZF az ilyen szerződésekre rendelkezéseket nem tartalmaz.

A Vevő elállási jogát az áru átvételét megelőzően is gyakorolhatja.

5.3.        A Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével és Szolgáltató részére történő elküldésével, vagy pedig erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a Szolgáltató részére történő megküldésével gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásos joggyakorlásnak minősül a postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélként) a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címre történő megküldés, valamint a nyilatkozatminta kitöltését követően annak a Szolgáltató 1.1. pontjában rögzített e-mail címére történő elküldése.

5.4.        A Fogyasztó elállási jogának gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a 5.2. pontban rögzített határidőn belül elküldte. Ha a Szolgáltatóhoz az elállási nyilatkozat késve vagy nem érkezik be, úgy Vevőt terheli annak bizonyításának kötelezettsége, hogy részéről az elállási jogot gyakorló nyilatkozat postán vagy e-mail útján határidőben megküldésre került.

                              Példa: Amennyiben a Fogyasztó a terméket átvette január 1-jén, úgy az elállási jogával ehhez számított 14 napig, azaz január 15-ig élhet. Ha január 15-én ajánlott küldeményként (tehát feladóvevénnyel igazolható módon) postára adja az elállási nyilatkozatot rögzítő küldeményt, akkor az elállást szabályszerűen gyakorolta még akkor is, ha a Szolgáltatóhoz a küldemény csak január 20-án érkezik meg.

5.5.        Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó email címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül. Ha e-mail cím nem került megadásra a vásárlás során (pl. telefonos megrendelés), úgy a Szolgáltató a Vevő részére a számlázási címére küldött postai levéllel igazolja vissza az elállást.

5.6.        A Vevő az elállása esetén köteles az átvett terméket legkésőbb az elállási nyilatkozat postára adása vagy email útján történő megküldése napjától számított 14 napon belül visszaküldeni Szolgáltató 1.1. pontban rögzített levelezési címére. A termék visszaszállításának közvetlen költségei a Vevőt terhelik, annak megtérítését a Szolgáltatótól nem követelheti. Ez alól az egyedüli kivételt az az eset képezi, ha az elállási nyilatkozat 5.5. pontban rögzített visszaigazolása során a Szolgáltató maga vállalja a termék visszaszállítását. Ebben az esetben a visszaszállítás költségei a Szolgáltatót terhelik. A Webáruházban forgalmazott termékeket Vevő postai úton vagy futárszolgálat útján, illetve személyesen a Szolgáltató 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 77. szám alatti üzlethelyiségébe történő szállítással juttathatja vissza Szolgáltató részére. A Szolgáltató az utánvéttel feladott csomagot technikai okokból nem tudja befogadni. A Vevő elállása és a termék visszapostázása esetén a Vevő köteles a csomagolásról a termék esetleges törékeny jellegére figyelemmel olyan mértékben gondoskodni, hogy a postai, futárpostai szállítás során abban kár ne keletkezhessen. A visszaküldés során a termékben keletkezett károkért a Vevő felel, azonban ezen kárigényét átháríthatja a visszaszállítást végző fuvarozóra (postára, futárpostai tevékenységet végző társaságra).

5.7.        A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a termék általános forgalmi adóval növelt vételárát és a termék Vevő részére történő kiszállításának költségét tartalmazó teljes összeget.  A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár a Szolgáltatóhoz megérkezett. Amennyiben Vevő a személyes átvétel során fizette ki az összeget, úgy Szolgáltató a Vevő részére főszabály szerint postai úton, a megrendelés során számlázási címként megadott címre téríti vissza a megfizetett összeget. A Vevő az elállási nyilatkozatában ettől eltérő visszatérítési módot is megjelölhet, ebben az esetben azonban a visszatérítéshez szükséges adatokat az elállási nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell a Szolgáltatóval közölnie. A Vevőt az alkalmazott visszatérítési módtól függetlenül többletköltség nem terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elállási nyilatkozatmintában történő hibás vagy hiányos adatfeltüntetésből eredő esetleges károkért. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fentebb megjelölt összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5.8.        A Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

5.9.        A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás kötött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; ugyane jogszabályhely f) pontja alapján olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. A hivatkozott kormányrendelet 29. §-ának (1) bekezdésébe foglalt további kivételek tekintetében a Webáruház esetén rendelkezni nem szükséges, az e jogszabályhely fent nem említett pontjaiban foglalt termékeket a Szolgáltató nem forgalmazza.

6.        Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

6.1.        Jótállás

6.1.1.    A Webáruházban forgalmazott termékek között a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja alá tartozó termékek is találhatók, amelyek tartós fogyasztási cikknek minősülnek, és amelyre figyelemmel ezen termékek vonatkozásában a Szolgáltató jótállásra köteles. Tartós fogyasztási cikk a Webáruházban található mindazon új járműalkatrész, amelynek értéke meghaladja a 10.000,- Ft-ot.

6.1.2.    A jótállásból eredő jogokat a Vevő kizárólag akkor érvényesítheti, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

6.1.3.    A jótállási idő

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jelen pontban foglalt ár darabárként és árunként értendő, azaz amennyiben egy árucikk 1 db-jának ára eléri vagy meghaladja az itt szereplő, általános forgalmi adót is tartalmazó összeget, úgy a jótállási idő annak az árucikknek a tekintetében eszerint kerül meghatározásra.

Ha a gyártó a termékre ennél hosszabb jótállási időt vállal, úgy a gyártói jótállásból eredő, a Szolgáltatót megillető jogok a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés teljesítés napján átszállnak a Fogyasztóra.

6.1.4.    A 6.1.3. pontban rögzített jótállási idő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6.1.5.    A Szolgáltató legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet is a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. Ha valamilyen mulasztás miatt erre nem kerül sor, úgy kérjük, haladéktalanul keresse Társaságunkat a jótállási jegy átvétele érdekében akár telefonon, akár e-mail útján, akár személyesen vagy postai úton a jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A jótállási jegy tartalmának a jótállási idő végéig olvashatónak kell maradnia. A Szolgáltató a jótállási jegyet elektronikus úton is megküldheti a Fogyasztó részére a Fogyasztó által megadott e-mail címre.

6.1.6.    A jótállási jegy magyar nyelvű.

6.1.7.    A jótállási jegy tartalmazza:

 1. a Szolgáltató nevét, címét,
 2. a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 3. a gyártó nevét, címét,
 4. a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának vagy – a Szolgáltató vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a termék üzembe helyezésének időpontját,
 5. a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 7. a Szolgáltató bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást,
 8. azon tájékoztatást, hogy a jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

Amennyiben a fenti kellékek közül az Ön részére kiállított jótállási jegy nem, vagy nem teljes egészében tartalmaz valamely rendelkezést, úgy kérjük, keresse Társaságunkat a hiba kijavítása, hiányosság pótlása érdekében akár telefonon, akár e-mail útján, akár személyesen vagy postai úton a jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A jótállási jegy kiállításának hiányosságai az Ön jogainak érvényesíthetőségét nem érintik.

6.1.8.    A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszajuttatása. Ha a Szolgáltatótól a jótállási jegyet a Fogyasztó nem vette át, úgy a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

6.1.9.    A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 1. a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 2. a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját. K

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

6.1.10. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6.1.11. Mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.1.12. A jótállási igények vonatkozásában a fentieken túlmenően a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6.2.        Kellékszavatosság

6.2.1.    Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

 1. tekintettel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott áruk javítását Szolgáltató a speciális terméktulajdonságokra figyelemmel vállalni nem tudja, kicserélést igényelhet, vagy
 2. a vételár arányos leszállítását kérheti, vagy
 3. a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést nem vállalta, annak nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye. A hiba jelentéktelenségének bizonyítása a Szolgáltatót terheli. Szolgáltató a hibás termék kicserélését a hibás termék részére történő visszaküldését követő 15 napon belül köteles elvégezni.

6.2.2.    A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.2.3.    A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1.1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a polyduct@polyduct.hu e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős. Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben. Vevő a hibás terméket a jelzés postára adásával vagy e-mail útján történő elküldésével egyidejűleg köteles visszaküldeni – megfelelő csomagolással ellátva – Szolgáltató részére. A Vevő a kellékszavatossági igény érvényesítése körében a visszaküldés költségeit köteles megelőlegezni, azonban annak megtérítését kérheti a Szolgáltatótól.

Szolgáltató portósan vagy utánvéttel feladott csomagot technikai okokból fogadni nem tud. Vevő a visszaküldés során köteles a terméket olyan mértékben és módon csomagolni, hogy abban újabb (további) károsodások a szállítás során ne keletkezzenek.

6.2.4.    A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a termék Vevő által történt átvételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A termék kicserélését követően az elévülési idő újból kezdődik.

6.2.5.    A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat – Ptk. szerinti Fogyasztó esetén tizenkettő – hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat – Ptk. szerinti Fogyasztó esetében tizenkettő – hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3.        Termékszavatosság

6.3.1.    A 6.3. pont kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

6.3.2.    Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő kizárólag a hibás termék cseréjét kérheti, figyelemmel arra, hogy a Webáruházban forgalmazott termékek Szolgáltató általi javítása nem lehetséges. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a termék gyártója és a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó vagy a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

6.3.3.    Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban forgalmazott termékekre figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

6.3.4.    A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval vagy a Szolgáltatóval írásban közölni. Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 4181 Nádudvar, Kabai utca 62. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint polyduct@polyduct.hu e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató 1.1. pontban rögzített telefonszámán.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

6.3.5.    A gyártót és a Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

6.3.6.    Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

6.4.        Szerződésszerű teljesítés fogyasztóval kötött szerződés esetén

6.4.1.    A 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződés esetén a szerződésszerű teljesítéssel szemben az alábbi általános követelményeket támasztja:

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
 3. rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – fenti követelmények teljesülése mellett - a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 2. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését (kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy ezt a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie; vagy a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy a nyilvános kijelentés a Fogyasztó szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
 3. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
 4. meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

6.4.2.    Digitális elemeket tartalmazó áru esetében a Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  

Az Szolgáltatónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 1. a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható időszakon keresztül kell biztosítania; vagy
 2. a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 1. a Szolgáltató tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 2. a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

6.4.3.    Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

7.        Egyéb rendelkezések

7.1.        A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

7.2.        A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

7.3.        A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

7.4.        A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

7.5.        A https://profitartaly.hu honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom (grafikai elemek, szöveges elemek, letölthető dokumentumok) vonatkozásában annak tulajdonosa, vagy e tartalmak tekintetében a használatra kizárólagosan feljogosított személy a Szolgáltató.

7.6.        A https://profitartaly.hu webáruház a ……………………………….. szolgáltatótól bérelt felületen működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban akárcsak az internet egyéb weboldalain történő böngészés során, a jelen webáruház látogatása során is friss adatbázissal rendelkező kártevőirtó szoftvereket, illetve tűzfalat célszerű használni, emellett a látogató számítógépére telepített operációs rendszer biztonsági frissítéseit célszerű telepíteni.

7.7.        A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról a https://profitartaly.hu oldalon közleményt tesz közzé.

7.8.        Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

7.9.        Jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a felek kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok alkalmazása mellett a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

7.10.     Jelen ÁSZF-hez 6 (hat) darab elválaszthatatlan melléklet tartozik, az alábbiak szerint:

1. számú melléklet: Fogalommagyarázat

2. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta

3. számú melléklet: A fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek elérhetőségei

4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása

5. számú melléklet: Regisztráció törlése kérelemminta

1. sz. melléklet: Fogalommagyarázat

a https://profitartaly.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1.           Fogyasztó

1.1.        „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

1.2.        „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

1.3.        A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2.           Felhasználó

A https://profitartaly.hu honlap látogatója.

3.           Webáruház

A https://profitartaly.hu honlapon működtetett internetes áruház.

4.           Futárszolgálat

Az a postai, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Szolgáltató a termékek megrendelést követő kiszállítását megrendeli, illetve az a posta, futárpostai tevékenységet végző társaság, akitől Vevő a termék visszaküldésének során a szállítási szolgáltatást megrendeli.

2. számú melléklet: Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

a https://profitartaly.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:               POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

4181 Nádudvar, Kabai utca 62.

polyduct@polyduct.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:                ………………………………………………………………………………

Átvétel időpontja:                                            ……………………………………………………………………………….

Termék(ek) megnevezése:                            ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve:                                            ……………………………………………………………………………….

A fogyasztó címe:                                            ……………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem[1] :

a) A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.

b) Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

Számla jogosultjának megnevezése:                ……………………………………………………………………………….

Számlát vezető pénzintézet neve:                ……………………………………………………………………………….

Bankszámlaszám:                                          ……………………………………………………………………………….

c) A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.

Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

A cím, amelyre kérem a visszatérítést: ……………………………………………………………………………….

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

…………………………………………………………

Fogyasztó aláírása (csak postai visszaküldés esetén)

3. számú melléklet: A fogyasztóvédelmi hatóság és a békéltető testületek elérhetőségei

a https://profitartaly.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

1. Békéltető testületek elérhetőségei

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

Baranya megye

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

               Baranya Megyei Békéltető Testület

               7625 Pécs, Majorossy I. utca 36.

telefon: 06-72-507-154 20/283-3422

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Ipakamara által működtetett

               Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

telefon: 06-76-501-525, 501-532

fax: 06-76-501-538

levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  

honlap: http://bacsbekeltetes.hu

Békés megye

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett

Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

telefon: 06-66-324-976

fax: 06-66-324-976

e-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

telefon: 06-46-501-090 (új ügyek)

06-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)

e-mail: bekeltetes@bokik.hu

honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapest

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

telefon: 06-1-488-2131

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

honlap: http://bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád megye

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

telefon: 06-62-554-250/118

e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu  

honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu  

Fejér megye

Fejér megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

telefon: 06-22/510-310

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu

honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a.

telefon: 06-96-520-217

e-mail: bekelteto.testulet@gymskik.hu

honlap: https.//bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

fax: 06-52-500-720

e-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megye

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

levélcím: 3300 Eger, Pf.: 440

telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék

e-mail: bekeltetes@hkik.hu  

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

Ügyfélszolgálat: földszint kamarai ügyfélszolgálat

Tanácsadás: II. emelet 21. szoba

telefon: 06-20-373-2570

e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

telefon: 06-34-513-010

fax: 06-34-316-259

e-mail: bekeltetes@kemkik.hu

honlap: http://kem-bekeltetes.hu

Nógrád megye

Nógrád Megyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.

telefon: 06-32-520-860

e-mail: nkik@nkik.hu

honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest megye

Pest Megyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

telefon: 06-1-792-7881

honlap: http://www.panaszrendezes.hu  és www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy megye

Somogy Megyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

e-mail: skik@skik.hu

honlap: www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

telefon: 06-42-420-180

fax: 06-42-420-180

e-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna megye

Tolna Megyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

telefon: 06-74-411-661 f

fax: 06-74-411-456

mobil: 06-30-664-2130

e-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megye

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett

Békéltető Testület

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 23.

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

e-mail: bea@vmkik.hu (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs)

Veszprém megye

Veszprém Megyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

telefon: 06-88-814-121

fax: 06-88-412-150

e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu

A testületnél e-papíron az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek intézhetik az ügyeiket.

Zala megye

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

telefon: 06-92-550-513

e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

honlap: www.bekelteteszala.hu

2. Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei

A fogyasztóvédelmi hatóságok a Kormányhivatalok. A Kormányhivatalok elérhetőségei a jelen ÁSZF hatályba lépésének a napján a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag honlapcímen közzétett táblázat alapján az alábbiak – azzal, hogy a honlapra, mint linkre kattintva elérhetők a fogyasztóvédelmi szervek egyéb adatai is (székhely, levelezési cím, telefonszám). A Kormányhivatalok részére az e-papír rendszeren az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek tudnak beadványokat eljuttatni.

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

e-mail: fogyved@pest.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezetiegysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

honlap: http://bkmkh.hu/fogyasztovedelmi_osztaly/elerhetosegek/

Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/szervezetiegysegek-menu/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@bekes.gov.hu     

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/elerhetosegszervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujzemplen/szervezet/hatosagi-foosztaly

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

honlap: http://www.csmkh.hu/hu/muszaki-hatosagi-foosztaly

Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@fejer.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

honlap:  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-mosonsopron/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdubihar/elerhetosegek-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-meresugyi-es-fogyasztovedelmifoosztaly

Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@heves.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/--/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykunszolnok/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesies-fogyasztovedelmi-foosztaly/fogyasztovedelmiosztaly

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/komaromesztergom/elerhetoseg-szervezet/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmifoosztaly/fogyasztovedelmi-osztaly

Nógrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyved@nograd.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd/szervezetiegysegek/muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezetiegysegek/kozlekedesi

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmarbereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszakiengedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-meresugyi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/vas-megyeelerhetosegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesimeresugyi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

e-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezetiegysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-esfogyasztovedelmi-foosztaly

4. számú melléklet: Alkalmazott jogszabályok felsorolása

a https://profitartaly.hu általános szerződési feltételeihez

A https://profitartaly.hu weboldalon történő kereskedelmi tevékenység tekintetében

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései,

valamint a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.


Ismerje meg szállítási feltételeinket

Gyártott és forgalmazott termékeket különböző szállítási lehetőségekkel
juttatjuk el megrendelőinkhez. 
Szállítási díjak és információk

Product Enquiry